Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 199zł !

Polityka prywatności.

Polityka prywatności sklepu internetowego Baltan.pl

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy Baltan.pl w związku z korzystaniem przez Klientów ze strony internetowej www.baltan.pl.

 

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest firma BLTN Sp.z o.o . z siedzibą w Krakowie przy Alei Powstania Warszawskiego 15.  Kod pocztowy  31-539 Kraków pod numerem NIP 6751778016 numer KRS 0001020150. Kapitał Zakładowy 20.000,00 zł.

Kontakt z administratorem danych możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@baltan.pl, oraz pisemnie na adres siedziby firmy.

Sklep internetowy Baltan.pl dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Dane osobowe

Sklep internetowy Baltan.pl przetwarza następujące kategorie danych osobowych Klientów:

a) Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do dostawy produktów, numer rachunku bankowego;

b) Dane techniczne: adres IP, informacje dotyczące urządzenia, z którego Klient korzysta z serwisu, informacje zawarte w plikach cookies;

c) Dane związane z zawieraniem i realizacją umów: dane dotyczące zamówień, płatności oraz dostawy towarów.

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez sklep internetowy Baltan.pl odbywa się w celu:

a) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów oferowanych przez sklep;

b) świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego, w tym umożliwienia korzystania z konta Klienta, obsługi zgłoszeń i reklamacji;

c) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. związanych z rachunkowością;

d) prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, z wyłączeniem sytuacji, w których Klient wyraził sprzeciw wobec takiego przetwarzania;

e) zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i korzystania ze strony internetowej sklepu.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów przez sklep internetowy Baltan.pl jest:

a) Umowa sprzedaży – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży;

b) Przepisy prawa – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;

c) Zgoda Klienta – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta w przypadkach, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, np. w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane przez sklep internetowy Baltan.pl następującym kategoriom odbiorców:

a) Dostawcom usług płatniczych – w celu dokonania płatności za zamówione produkty;

b) Dostawcom usług przesyłowych – w celu dostarczenia zamówionych produktów;

c) Dostawcom usług IT – w celu zapewnienia funkcjonowania serwisu internetowego sklepu;

d) Właściwym organom państwowym na ich żądanie, w celu wykonywania ich obowiązków wynikających z przepisów prawa;

e) Inne podmioty, z którymi sklep internetowy Baltan.pl współpracuje w celu realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego sklepu.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klientów przetwarzane przez sklep internetowy Baltan.pl są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym do wykonania umowy sprzedaży oraz do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Po upływie ww. okresów sklep internetowy Baltan.pl usuwa lub anonimizuje dane osobowe Klientów.

 

Prawa Klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych

Klienci sklepu internetowego Baltan.pl mają prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania od sklepu internetowego Baltan.pl swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego;

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub w celach marketingowych;

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Pliki cookies

Sklep internetowy Baltan.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego oraz zbierania anonimowych informacji o sposobie korzystania z serwisu przez Klientów.

Klienci sklepu internetowego Baltan.pl mogą wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, jednakże może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu oraz ograniczyć dostępność niektórych usług.

 

Zabezpieczenia i ochrona danych osobowych

Sklep internetowy Baltan.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych Klientów przed ich utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem. W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

 

Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy Baltan.pl można kierować na adres e-mail: kontakt@baltan.pl lub listownie na adres siedziby sklepu.

 

Zmiany w Polityce Prywatności

Sklep internetowy Baltan.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym czasie i bez konieczności uzyskania zgody Klientów. Wprowadzone zmiany będą publikowane na stronie internetowej sklepu.

 

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego Baltan.pl. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszej Polityce Prywatności podlegają przepisom prawa polskiego.Koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping